ข่าว ทั่วไป เเวดวงสวนสุนันทา

‘GMDSSRU Thesis Exhibition’ นิทรรศการแสดงธีสิส ที่เป็นมากกว่าโปรเจคจบ

ข่าว : โต้ะข่าว 3

ภาพ : สาขาออกแบบกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา

การจัดนิทรรศการ ‘โครงการแสดงวิทยานิพนธ์’ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ ทางด้านการเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี ในระดับชั้นปีที่ 4 และ เพื่อเป็นแนวทางให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาหาข้อมูลในการต่อยอดทางด้านการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาออกแบบกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2549 และมีการจัดโครงการแสดงวิทยานิพนธ์ ทั้งหมด 10 รุ่น รวมทั้งในปีนี้ พ.ศ. 2562 นับเป็นรุ่นที่ 11  โดยปีแรก จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ภายใน มรภ.สวนสุนันทา ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ในชื่อนิทรรศการ ‘ขมวดคิ้ว’ เป็นวิทยานิพนธ์ของรุ่นที่ 3 รูปแบบของงานมีการกล่าวไว้ ดังนี้ “ เวลาพวกเรานักออกแบบ เราต้องใช้ความคิด ขมวดความคิดในการออกแบบหรือรวบรวมความคิดให้เข้มข้น และ นำมาพัฒนาเป็นผลงานที่ดีต่อไป คิ้ว ยังหมายถึง cute ที่แสดงถึง ความน่ารักของงาน ของพวกเราชาวกราฟิกและมัลติมีเดียทุกคน ”

จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ภายในมรภ.สวนสุนันทา ณ อาคารกองพัฒนา ในชื่อ นิทรรศการ : ขมวดคิ้ว

 

ต่อมาได้มีการนำผลงานไปจัดแสดงนอกสถานศึกษา อาทิ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Siam Discovery เป็นต้น เริ่มต้นจากนิทรรศการถ่ายภาพ จัดแสดง ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และได้กลายเป็นต้นกำเนิดของนิทรรศการอื่นๆต่อมา ซึ่งในทุกปีจะมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ร่วมกับ Open house ซึ่งผลงานในแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างออกกันไป ไม่ซ้ำเติม ดังนี้

ภาพบรรยากาศงาน Open house 2018 จากเพจ : Graphic and Multimedia Design SSRU

 

 

#วิทยานิพนธ์ของรุ่นที่ 4

ชื่อนิทรรศการ แตกฉานในไอเดีย

รูปแบบของงานต้องการชื่อที่โดดเด่น สะดุดตา

กับการเล่นคำที่ล่อแหลม แตก (ใน) และทำให้คนที่พบเห็นเกิดสงสัย

จัดวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2556 ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ สยามดิสคอฟเวอรรี่

 

#วิทยานิพนธ์ของรุ่นที่ 5

ชื่อนิทรรศการ END Do FIN

แนวคิดจากคำว่า Endorphins แปลว่า สารให้ความสุข

แต่เล่นคำเป็น End do fin ซึ่งแปลได้ว่า จบแบบมีความสุข

ในรุ่นนี้มีระยะเวลาจัดแสดงเพียง2วันและคนค่อยข้างน้อย สาเหตุจาก มีปัญหาเรื่อง ม๊อป

และมีการปรับภาคการศึกษา

จัดวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2556 ที่จามจุรีสแควร์

 

#วิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 6

ชื่อนิทรรศการ ปล่อยแกะ

มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดการออกจากกรอบ

จัดวันที 24-27 พฤศจิกายน 2558 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

#วิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 7

ชื่อนิทรรศการ คดีไซน์

นำคำ 2 คำมารวมกัน ระหว่างคำว่า ‘คดี’ มารวมกับคำว่า ‘ดีไซน์’ ได้ชื่อว่า “คดีไซค์”

กลายเป็นการค้นหาแนวคิดในการออกแบบ จนสำเร็จออกมาเป็นผลงาน Thesis

ผลงานปีนี้ ที่โดดเด่นเป็น Animation 2D และ 3D

จัดวันที 24-27 พฤศจิกายน 2558 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

#วิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 9

 ชื่อนิทรรศการ Hi live

คำล้อเลียนจากคำว่า highlight (ช็อตเด็ด) ใช้ theme สื่อ แสง สี ใน TV เป็นการออกแบบ

จัดวันที่ 14-17 พฤศจิกายน ปี 2560 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

#วิทยานิพนธ์ รุ่น 10

ชื่อนิทรรศการ กำลังร้อน

รวมจอมยุทธ์ผู้มีฝีมือในการออกแบบมาประชันกัน เล่นกับ Theme ละครเลือดข้นคนจาง

และหมายถึงการฝึกวิทยายุทธ์ในการออกแบบที่ร่ำเรียนมา จนมาถึงกระบวนท่าสุดท้าย และปล่อยมันออกมาเป็น ผลงานการออกแบบ กำลังร้อน

จัดวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 ที่ Siam Center ชั้น G โถง 2

 

 

อาจารย์ดวงรัตน์ ด่ายไทยนำ ประจำสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

 

อาจารย์ดวงรัตน์ ด่ายไทยนำ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของ ‘โครงการแสดงวิทยานิพนธ์’ หรือ นิทรรศการธีสิส ไว้ว่า “ ในปีแรกยังไม่มีการจัดทำโครงการแสดงวิทยานิพนธ์ เนื่องจากยังไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่นปีแรกยังไม่สามารถรวมรวบนักศึกษาได้ และยังไม่ได้ออกไปแสดงผลงานนอกสถานที่ ก็จะมีการจัดแสดงผลงานขึ้นในมหาวิทยาลัย นิทรรศการธีสิสนี้เริ่มมาจาก เราโชว์ผลงานของนักศึกษาก่อน และก็โชว์เพื่อดูกันเองในมหาวิทยาลัย ที่คณะบ้าง ตำหนักบ้าง เริ่มทำในรุ่นที่ 2 เป็นต้นมา เราก็ทำมาเกือบทุกรุ่นมีบางรุ่นงดเว้นไป เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการเมือง เช่นเรื่อง ม็อป ก็จะเว้นไปหนึ่งรุ่นหรือสองรุ่น  รูปแบบงานจะต่างกันไปในแต่ละปี นักศึกษาจะเป็นคนคิดรูปแบบงานต่างๆ และนำมาให้อาจารย์ในสาขาช่วยกันเลือกรูปแบบงานที่ดีที่สุด จากนั้นจึงนำไปพัฒนาต่ออย่างสมบูรณ์ และส่งไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Siam Discovery เป็นต้น ผลงานที่จัดแสดงจะเป็นงานออกแบบ แบ่งเป็นโปรเจค ดังนี้ วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์, วิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ, วิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ, วิชาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา, วิชาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมีนามบัตรเป็นของตัวเอง วัตถุประสงค์เพื่อที่คนสนใจสามารถที่จะติดต่อผ่านตัวนักศึกษาได้โดยตรง นักศึกษาเองจำนวนไม่น้อยที่ได้งานจากการจัดนิทรรศการนี้” นักศึกษาที่จบไปได้ทำงานในบริษัทชื่อดัง อาทิ Garena Online, The Design Essential, H.U.I Company เป็นต้น

และในปีนี้ Thesis Exhibition 2019 ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้  โดยจุดเริ่มต้นของงานนี้ได้มาจากแนวความคิดของ คำว่า “Circus” เป็นที่ทราบกันดีว่า Circus คือการแสดงละครสัตว์ และ โชว์การแสดงอื่นๆ ซึ่งรูปแบบของงานที่มีความหน้าสนใจ มีทั้งความสนุก น่าหลงใหลและผสมผสานกับความคลาสสิคที่มีความลึกลับน่าค้นหาจึงทำให้เกิดเป็นผลงานนี้ขึ้น  ซึ่งสามารถไปชมผลงานจริง ในงานนิทรรศการธีสิสนี้ได้ที่ โรงหนังลิโด้ ชั้น 1 indoor จะจัดขึ้นในวันที่ 24-27 พฤศจิกายนนี้ 2562 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ : Graphic and Multimedia Design SSRU

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *