ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ทั่วไป ประเด็นร้อน เเวดวงสวนสุนันทา

อธิการบดี สวนสุนันทาเปิดทางแก้ไขค่าเทอมซัมเมอร์จ่ายตามรายวิชา แจงแผนการเรียนจบ 3 ปีครึ่ง ไม่ใช่นโยบาย แต่หวังให้ นศ.วางแผนการเรียนเอง

                                                                                                                    ข่าว: โต๊ะข่าว 2

ภาพ: สโรชา บินอับดุลเลาะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยแนวทางแก้ไขเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ไม่ให้เป็นแบบเหมาจ่าย แต่จะให้จ่ายตามรายวิชาที่นักศึกษาลงเรียน ทั้งยังแจง “เรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง โดยการลงทะเบียนเรียนแบบ Free Enrollment ไม่ใช่นโยบาย แต่เป็นแนวทางให้กับนักศึกษาได้รู้จักวางแผนการเรียนด้วยตนเอง

ภาพ: สโรชา บินอับดุลเลาะ

รศ.ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์กรณีค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อนแบบเหมาจ่าย 7,000 บาท ที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกี่รายวิชาในภาคฤดูร้อนก็ได้ แต่นักศึกษาบางคณะหรือสาขา ไม่สามารถลงเรียนรายวิชาอื่น ๆ ได้ เนื่องจากอาจารย์ของรายวิชานั้นไม่เปิดสอนภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ยังไม่เปิดให้ลงเรียนภาคฤดูร้อนจึงเป็นปัญหาของการเรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง

“เรื่องของรายวิชาที่ยังไม่เปิดลงในภาคฤดูร้อน จึงเป็นปัญหาของอาจารย์รายวิชานั้นๆ ว่าอาจารย์จะสามารถเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้หรือไม่ ถ้าหากสามารถลงเรียนภาคฤดูร้อนได้มากกว่ารายวิชา GE นักศึกษาก็สามารถลงเรียนรายวิชาอื่นได้ จึงจะสามารถเป็นแนวทางการเรียนจบภายใน 3 ปีครึ่ง”

หากแต่ละปัญหา รศ.ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ได้นิ่งเฉย มีแนวทางการแก้ไขรายวิชาให้เปิดสอนในภาคฤดูร้อนมากขึ้น และยังมีแนวทางการแก้ไขเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ไม่ให้เป็นแบบเหมาจ่ายอีกต่อไป แต่จะให้เป็นการจ่ายตามรายวิชาที่ลง เพียงแต่ต้องรอการยื่นเรื่องของคณบดีแต่ละคณะมาเสนอ จึงจะเกิดเป็นแนวทางการแก้ไขได้

ส่วนกรณีแผนการเรียน 3 ปีครึ่งนั้น อธิการบดี ระบุว่า ไม่เคยเรียกหลักสูตรการเรียนจบ 3 ปีครึ่งว่าเป็นนโยบาย แต่ใช้คำพูดที่ว่าเป็นแนวทางให้กับนักศึกษารู้จักวิธีการวางแผนด้วยตนเอง หรือเรียก Free Enrollment อยากให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ และวางแผนด้วยตนเอง อย่างที่อธิการบดีเคยได้ปฏิบัติมาสมัยเป็นนักศึกษา

“การรู้จักวิธีรุก ถอย และตั้งรับ รุกคือการศึกษาหาวิชาเสรีที่ตนเองสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข และง่ายต่อการเก็บหน่วยกิต การถอย คือการที่พบวิชาที่ยากต่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับอาจารย์ที่สอน หลักสูตรของวิชานั้น หากรู้ว่ายังไม่พร้อมที่จะเรียนรายวิชานี้ จึงควรพักรายวิชานี้ไว้ก่อน การตั้งรับ คือ การเตรียมความพร้อมในการที่จะเรียนรายวิชาที่เราได้พักไว้ การตั้งรับอาจจะเป็นการไปเรียนวิชาเลือกเสรีเพื่อมาเสริมเกรด เป็นการตั้งรับและเตรียมความพร้อมกับเกรดรายวิชาที่เราไม่มั่นใจ”

อธิการบดี ยังกล่าวอีกว่า “การเรียนแบบ Free Enrollment มีประโยชน์กับนักศึกษา ถ้ามันทำได้เต็มรูปแบบ วิชาที่เราลงเรียนมันจะสร้างบุคลิกภาพของตัวเรา เสริมสร้างสติปัญญา และทำให้นักศึกษามีความสนุกสนานกับวิชาที่ได้ลงเรียน”

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *