ข่าว ทั่วไป ภาพ มัลติมีเดีย

“ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยฝาพลาสติก” กับกิจกรรม SSRU 20,000 ฝาสร้างบ้านปลา

ข่าว : โต๊ะข่าว 1

ภาพ : พริมมณฎา สุวรรณรังษี

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กับโครงการที่มีชื่อว่า “SSRU 20,000 ฝาสร้างบ้านปลา” เพื่อนำฝาขวดน้ำพลาสติก 20,000 ฝาไปหลอมทำเป็นปะการังเทียม โดยเปิดงานอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งประชาชนทั่วไปไม่ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมซ้ำยังทิ้งขยะหรือขวดพลาสติกลงสู่ทะเลและส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลรวมทั้งไปทำลายระบบนิเวศและแนวปะการังอีกด้วย นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่ 4 สำรวจทรัพยากรขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบขยะขวดน้ำพลาสติกมากเป็นอันดับ 1 จึงคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการ Make use return คือนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยได้ศึกษาโครงการของ SCG ซึ่งเป็นโครงการที่นำฝาขวดน้ำพลาสติกมาหลอมทำเป็นบ้านปลา เล็งเห็นว่ามีความสอดคล้องกับปัญหาของมหาวิทยาลัยที่มีขยะขวดพลาสติกมากจึงนำมาสู่โครงการที่มีชื่อว่า ‘SSRU 20,000 ฝาสร้างบ้านปลา’ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 อย่างเป็นทางการ นำเอาฝาขวดน้ำพลาสติกมาร่วมบริจาคก้าวสู่เป้าหมาย 20,000 ฝา

ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวถึงโครงการว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่พึ่งรณรงค์เรื่องการลดโลกร้อน ต่อมาก็เป็นเรื่องขยะของอาคาร จนมีโครงการ ‘SSRU 20000 ฝา สร้างบ้านปลา’ มานำเสนอว่าสามารถนำไปสร้างปะการังเทียมได้ โดยมีเครือข่ายเป็น SCG ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของนักศึกษา อีกอย่างตนประทับใจที่เห็นนักศึกษากระตือรือร้นมองเห็นผลกระทบต่อสังคมในสวนสุนันทา รู้สึกเต็มใจอยากทำกิจกรรมนี้ และยังกล่าวอีกว่าตนอยากให้ทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขยายโครงการนี้ อยากให้มีการร่วมมือกัน

นางสาวพันธญา ทรัพย์คง แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ชั้นปีที่ 4 ในฐานะประธานโครงการกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการว่า ตนและเพื่อนได้สำรวจทรัพยากรขยะในมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพบว่าขยะที่พบมากที่สุด คือ ขวดน้ำพลาสติก จึงศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ออกมาเป็น make use return คือ การใช้ และเอาสิ่งที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีผศ.ภากิตติ์ ตรีสุกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพราะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริหารทรัพยากรเหล่านี้ แบบเส้นตรงผลิตออกมาใช้เสร็จแล้วก็ทิ้ง ตนเลยได้ศึกษาโครงการของ SCG จนเกิดเป็นแนวทางที่จะมาแก้ไขปัญหาขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นต้นแบบการนำขยะกลับมารีไซเคิล ตนเห็นว่ามันสอดคล้องกันกับปัญหาของมหาวิทยาลัยจึงเลือกโครงการนี้มา เก็บฝาเพื่อเอาไปบริจาคให้ SCG ยังกล่าวอีกว่า ที่มาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาเพราะมาขอการสนับสนุนและนำโครงการมาเสนอเพราะตอนนี้ได้รับสนับสนุนจาก SCG ช่วยแนะแนวทางโครงการและให้ของรางวัล เลยมาของบประมาณกับกองพัฒฯ

วันสิ้นสุดการรับบริจาคฝาขวดน้ำพลาสติกคือ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สามารถนำฝาขวดน้ำบริจาคได้ตามจุดที่รับบริจาคทั้งหมด 7 จุด ได้แก่

-ร้านขายน้ำหน้าโรงแรมวังสวนสุนันทา

-ร้านขายน้ำหน้าตึก 57 คณะวิทยาการจัดการ

-ร้านขายน้ำหน้าตึก 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-ครัวริมน้ำ

-ลานอเนกประสงค์หน้าร้านขายขนม ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

-โรงอาหาร

-กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *