กิจกรรมนักศึกษา ข่าว

คณะเทคโนโลยีฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธี “บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม” ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม อาคาร 42 เวลา 08:00 เป็นต้นไป โดยจัดเพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้สักการะเทพแห่งวิศวกรรมในฐานะครูช่าง

บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ให้สัมภาษณ์ว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเน้นจัดเพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะเทคโนฯ ได้เข้าร่วมสักการะองค์พระวิษณุกรรม นอกจากนี้นักศึกษาชั้นปีอื่นก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ ซึ่งทางคณะเห็นความสำคัญของการสักการะ เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษาส่วนใหญ่เคารพนับถือ ทั้งนี้คาดว่าประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับคงเป็นความรู้สึกทางใจมากกว่า ถือว่าตรงบริเวณลานพระแห่งนี้เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษาทุกคนในคณะ สำหรับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปที่สนใจส็สามารถเข้าร่วมพิธีบวงสรวงได้

บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

เครดิตรูปภาพ : เพจสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เครดิต : โต๊ะข่าวศิลปวัฒนธรรมไอทีและกีฬา

#Sunandhanews #โต๊ะข่าวศิลปวัฒนธรรมไอทีและกีฬา#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #พระวิษณุกรรม

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *