ข่าว ประเด็นร้อน เเวดวงสวนสุนันทา

นศ. โอด ‘ระบบค่าเทอมใหม่’ จ่ายไม่ทัน ผช.อธิการฯ แจง ช่วยสร้างวินัย ป้องกันพ้นสภาพไม่รู้ตัว

สืบเนื่องจากประเด็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับเปลี่ยน “ระบบชำระค่าเทอม” โดยระบบก่อนหน้านี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนก่อนชำระค่าเทอม แต่ปัจจุบัน (เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561) นักศึกษาจะต้องชำระค่าเทอมก่อน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ ระบบดังกล่าวทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการที่นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถนำเงินมาชำระค่าเทอมได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดของมหาวิทยาลัย

นางสาวกัญญาณัฐ ไตรมรรค สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบชำระค่าเทอมแบบใหม่ว่า ระบบจ่ายค่าเรียนแบบใหม่ ไม่ต่างจากระบบเดิมมากนัก เนื่องจากนักศึกษาจะต้องจ่ายค่าเทอมทุกคน แต่ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิดกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงซัมเมอร์ และนักศึกษาที่หาเงินชำระค่าเทอมเอง ซึ่งการชำระค่าเทอมแบบใหม่ อาจส่งผลให้ชำระเงินไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จนต้องจ่ายล่าช้า และเสียค่าปรับเพิ่ม

ระบบชำระค่าเทอม

ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงถึงการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าเทอมว่า ระบบการชำระค่าเทอมแบบเดิม หากนักศึกษาไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดหรือค้างชำระ ทำให้ในภาคเรียนนั้น นักศึกษาไม่มีรายชื่อในแต่ละรายวิชา ทำให้อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถส่งผลเรียนในภาคเรียนนั้นเข้าในระบบของกองบริการการศึกษาได้ และปัญหาในอดีตที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีสถานะ “พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา” เนื่องจากไม่ปรากฏผลการเรียนในระบบ ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ได้ชำระค่าเทอม ดังนั้น ระบบที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่นี้ จึงเป็นระบบที่ช่วยกระตุ้นและช่วยการแก้ปัญหาการไม่ชำระค่าเทอมของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการ “สร้างวินัยให้แก่นักศึกษา” และส่งผลให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ยังให้คำแนะนำกับนักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าเทอมตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันการจ่ายชำระค่าเทอมกับทางมหาวิทยาลัยได้ พร้อมบอกเหตุผล และระบุวันเวลาที่นักศึกษาจะนำเงินมาชำระค่าเทอมได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาไปตามความเหมาะสม ส่วนนักศึกษาที่ชำระค่าเทอมล่าช้า จะมีค่าลงทะเบียนล่าช้าวันละ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

#sunandhanews #โต๊ะข่าวบริหารและการศึกษา #ค่าเทอม #ระบบจ่ายค่าเทอมใหม่

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *