Infographic บทความ บทความ บทความทั่วไป มัลติมีเดีย

ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนผิด เสี่ยง! เป็นเหยื่อมิจฉาชีพ!!!

ข่าว : โต๊ะข่าว 2

ภาพ : ธัญจิรา แปชน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพจ Facebook ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี ได้โพสต์เตือนประชาชนเรื่องการสำเนาบัตรประชาชน ใช้เพียงด้านหน้าด้านเดียวเพียงพอแล้ว ไม่ควรถ่ายด้านหลังของบัตรประชาชนเนื่องจากข้อมูล Laser ID เสี่ยงมิจฉาชีพใช้ข้อมูลได้

โดยก่อนหน้านี้กรมการปกครองได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 ว่าหน่วยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ยังจำเป็นต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ควรถ่ายสำนาบัตรประชาชนด้านหน้าเพียงอย่างเดียว (ประกาศที่ มท ๐๓๐๙.๒/ว ๖๘๕๓)

 

เนื่องจากด้านหลังบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่า Laser ID หรือ เลขควบคุมหลังบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเลขควบคุมและตรวจสอบความลับของบัตรแต่ละใบ เช่น เมื่อผู้เสียภาษีกรอก Laser ID ระบบลงทะเบียนประมวลผลกับทะเบียนราษฎร์ เพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียภาษีกรอกข้อมูลถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ เช่น สรรพากร, ตำรวจ, กระทรวงต่างๆ, กรมต่าง ๆ รวมถึงภาคการเงินบังคับใช้ Laser ID นี้ในการทำธุรกรรม ตรวจสอบ ยืนยัน ตัวตน ควบคู่กับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

สุนันทานิวส์ ได้เตรียมวิธีสำเนา และวิธีการเซ็นสำเนาที่ถูกต้องให้เป็นความรู้ เพื่อป้องกันการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

วิธีเขียนสำเนา

  1. ขีดเส้นคร่อมคู่ขนาน บนตัวสำเนาบัตรประชาชน
  2. ระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ในเส้นคู่ขนาน “ใช้สำหรับ……เท่านั้น”
  3. ระบุ วัน เดือน ปี ให้ชัดเจนว่าใช้วันไหน
  4. เขียน “สำเนาถูกต้อง”
  5. ลงลายมือ ชื่อ – นามสกุล ทั้งลายเซ็นและตัวบรรจง
  6. ใส่เครื่องหมายปิด หัว – ท้าย เพื่อป้องกันการเติมข้อความเพิ่มภายหลัง
  7. ถ่ายเอกสาร เฉพาะ “หน้าบัตร” เท่านั้น เพราะข้อมูลเพียงพอต่อการนำไปใช้แล้ว “ห้ามถ่ายด้านหลังบัตร” อาจเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

โดยวิธีเซ็นแบบนี้สามารถใช้ได้กับการสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของเรา เช่น ทะเบียนบ้าน

อ้างอิง

  1. Facebook : ลุงทนายใจดี ปรึกษากฎหมายฟรี
  2. Facebook : Sale Here
  3. https://news.thaipbs.or.th/content/284977

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *