บทความ บทความทั่วไป

4 วัดรอบรั้วสุนันทาแหล่งการศึกษาและการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้ คือ สถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็น วัด พิพิธภัณฑ์ ก็จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ ทั้งสิ้น วันนี้sunandha newsจะพาไปรู้จักกับ 4 วัด รอบ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” จะมีวัดอะไรและอยู่ที่ไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ

 

วัดราชาธิวาสวรวิหาร

วัดราชาธิวาสวรวิหาร หรือ วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ใกล้”ท่าวาสุกรี” โดย เป็นวัดที่ “สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุนสิงหนาท” ทรงสถาปนาจาก “วัดสมอราย” และได้รับการปฎิสังขรณ์ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏสังขรณ์ใหม่ว่า “วัดราชาธิวาสวิหาร” มีความหมายว่า “วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา”

มีถาวรวัตถุเป็นพระอุโบสถของวัดเป็นทรงขอมคล้ายนครวัดออกแบบโดย “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์”

พิกัด : ฝั่งตรงข้ามประตูสามเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

วัดราชผาติการามวรวิหาร

วัดราชผาติการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อ “วัดส้มเกลี้ยง” ตั้งอยู่บ้านญวน หลังโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ต่อมาได้ร้างลง เพราะชาวญวนอพยพมาบริเวณนั้น ได้รื้อเอาอิฐไปสร้างสถานที่ต่างๆจนแทบไม่เหลือสภาพวัด “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” จึงโปรดให้ “สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์” สร้างวัดขึ้นใหม่ เป็นการผาติกรรมแทนวัดส้มเกลี้ยงและได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชผาติการาม” อันหมายถึง วัดที่พระราชาทรงผาติกรรมแลกเปลี่ยน ทดแทน ให้เจริญขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2379 และภายหลังได้ขึ้นทะเบียนวัดราชผาติการามเป็นพระอารามหลวง

พิกัด : ทางขึ้นสะพานซังฮี้ ด้านหลังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารเดิมเป็นวัดราษฎร์สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านเรียกว่า “วัดสมอแครง”

ในสมัย “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4” ทรงสถาปนาเป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า “วัดเทวราชกุญชร” โดยคำว่า “เทวราช” แปลว่า “พระอินทร์” มานำหน้าพระนามของพระองค์เจ้ากุญชร ซึ่งแปลว่า “ช้าง” เมื่อนำมารวมกันแปลว่า “ช้างพระอินทร์” และในปัจจุบันกรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญ

พิกัด : ฝั่งตรงข้ามตลาดเทเวศร์(ตลาดเทวราช)

 

วัดภคินีนาถวรวิหาร

วัดภคินีนาถวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ “วัดบางจาก” สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย

ในสมัย “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2” “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี” พระราชธิดา ใน “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1” ได้ทรงสถาปนาใหม่ทั้งพระอาราม เพราะทรงเห็นว่า พระอุโบสถเดิมนั้นคับแคบ ไม่เหมาะแก่การเป็นพระอุโบสถ จึงโปรดให้เปลี่ยนเป็นพระวิหารและทรงสร้างพระอุโบสถใหม่

เมื่อทรงสถาปนาเสร็จแล้ว “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดภคินีนาถ” มีความหมายว่า “วัดพระน้องนาง” ด้วยเหตุที่ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี”  เป็นพระน้องนางเธอใน “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” อันเกิดจากพระชนกและพระชนนีเดียวกัน คือ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” กับ “สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี”

พิกัด : ทางขึ้นสะพานซังฮี้ ซอยราชวิถี21

 

สำหรับใครที่อยากไปพักผ่อนหย่อนใจหรือนักศึกษาคนไหนที่ใกล้สอบแล้วยังคิดว่าอ่านหนังสือไม่พอหรือไม่ทันก็สามารถไปทำบุญกันได้เพื่อที่บุญจะได้ช่วยในการทำข้อสอบกันนะครับ

 

เครดิต : โต๊ะข่าวชุมชนและกิจกรรมSSRU

 

#ข่าวชุมชนและกิจกรรมSSRU  #วัดรอบมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *